YHTEYSTIEDOT

@: iomhelsinkiavr@iom.int
puhelin: 09 684 11 50

Hanke

”Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta” (VAPPS) – hanke käynnistyi 1.1.2013. Hanke toimii jatkona edeltäneelle ”Vapaaehtoisen paluun kehittäminen”-hankkeelle. Hankkeen toteuttajana toimii IOM Helsinki, ja hanketta rahoittavat Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto.

VAPPS-hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa edellisen hankkeen aikana kehitetyt toiminnot pysyviksi käytännöiksi ja estää vapaaehtoisen paluun toiminnan keskeytyminen Suomessa. Hanke tukee palaajia vapaaehtoisessa paluussa ja antaa neuvontaa vapaaehtoista paluuta sekä uudelleenintegraatiotukea koskien.

Hanke edistää yhdenvertaisuutta paluukäytännöissä ja edelleenkehittää yleistä vapaaehtoisen paluun järjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävälle pohjalle rakentuvan uudelleenintegraation tukemiseen, järkiseurantaan ja kattaviin tiedotustoimiin.

IOM Helsinki koordinoi hanketta ja on vastuussa sen toteuttamisesta. Hanketoiminnot kuitenkin toteutetaan läheisessä yhteistyössä hankekumppanin, Maahanmuuttoviraston, ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

VAPPS-hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, siihen saakka kunnes kansallista Vapaaehtoista paluuta koskeva lainsäädäntö on mahdollisesti astunut voimaan, sekä kunnes Euroopan Paluurahaston nykyinen hankekausi päättyy. Hankkeen on tarkoitus edetä seuraavissa vaiheissa:

  • Ensimmäinen vaihe: 1. tammikuuta 2013 – 28. helmikuuta 2014
  • Toinen vaihe: 1. maaliskuuta 2014 – 30. kesäkuuta 2015

YHTEYSTIEDOT

IOM Helsinki
Käyntiosoite: Unioninkatu 13, 6. Kerros, 00130 Helsinki
Postiosoite: PL 851, 00101 Helsinki